పొద్దునే నిద్దుర వేట

పొద్దునే నిద్దుర వేట
చేసెనే మాటల తూట
చెత్తబండి సౌండూ…
చెదిరె నా మైండూ…
తెలతెల్లవారగానే అదే మోతా…ఆ….
కునుకన్న తీయనీక ఒకే కూతా…ఆ…
||పొద్దునే ||

అలసి అలసి కనుమోసి పడుకున్న ఆ రేయీ…ఈ..ఈ..
తెలుసునా ఎన్నడైన ఆ హాయి నీకోయీ…ఈ..ఈ..
కనులు వాల్చీ…కునుకుదీస్తీ…
అంతలోపే…ఏ.ఏ.ఏ…ఏ.ఏ.ఏ…ఏ.ఏ.ఏ
మున్సిపాల్టీ…ఈ.ఈ.ఈ…ఈ.ఈ.ఈ…ఈ.ఈ.ఈ
చత్తబండీ…ఈ.ఈ.ఈ…ఈ.ఈ.ఈ…ఈ.ఈ.ఈ
ఇంటిముందే…ఏ.ఏ.ఏ…ఏ.ఏ.ఏ…ఏ.ఏ
నా…నా…పాలిట అలారమయ్యెనా
||పొద్దునే ||

సుప్రభాతమే రోజు నాకు ఇక ఆ మైకూ…ఊ..ఊ..
ఒక్కసారి వినగానె మరిసె కనులే కునుకూ…ఊ..ఊ..
ఒక్కరైనా…ఆపలేరా…
చెత్తబండీ…ఈ.ఈ.ఈ…ఈ.ఈ.ఈ…ఈ.ఈ.ఈ
వచ్చెనండీ…ఈ.ఈ.ఈ…ఈ.ఈ.ఈ…ఈ.ఈ.ఈ
తీస్కరండీ…ఈ.ఈ.ఈ…ఈ.ఈ.ఈ…ఈ.ఈ.ఈ
వేసిపొండీ…ఈ.ఈ.ఈ…ఈ.ఈ.ఈ…ఈ.ఈ.ఈ
అంటూ నాలో మంట రేపెనే
||పొద్దునే ||

సినిమా : మెకానిక్‌ అల్లుడు
పాట : జుమ్మనే తుమ్మెద వేట
గాయకులు :SPB & K.S చిత్ర
రచన : భువన చంద్ర

– అజయ్ మెంగని,
8688144853

Spread the love