తిరుమల శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4 గంటల సమయం

TTDనవతెలంగాణ-హైదరాబాద్ : తిరుమల శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4 గంటల సమయం పడుతోంది. నిన్న ఒక్క రోజే తిరుమలలో 5 కంపార్టుమెంట్లలో వేచివున్నారు తిరుమల శ్రీవారి భక్తులు. అటు టోకేన్ లేని తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు సర్వదర్శనానికి నిన్న ఒక్క రోజే 4 గంటల సమయం పడుతోంది. అటు నిన్న ఒక్క రోజే తిరుమల శ్రీవారిని 58, 278 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. అలాగే నిన్న ఒక్క రోజే తిరుమల శ్రీవారికి 17, 220 మంది భక్తులు..తలనీలాలు సమర్పించారు.నిన్న ఒక్క రోజే తిరుమల శ్రీవారి హుండి ఆదాయం రూ.3.53 కోట్లుగా నమోదు అయింది.

Spread the love