ఆసక్తి చూపిన దర్శకులు చాలా కొద్దిమందే. కారణం…

స్త్రీ జీవితాలను, జీవన అనుభవాలను, అవసరాలను ప్రధాన అంశాలుగా తీసుకుని ఎన్నో సినిమాలు వచ్చాయి. కాని మన దేశంలో స్త్రీ శారీరిక అవసరాలను కండిషనింగ్‌ చేస్తున్న సమాజం గురించి సినిమా ద్వారా చర్చించడానికి ఆసక్తి చూపిన దర్శకులు చాలా కొద్దిమందే. కారణం,…

 

 

 

 

[arve url=”https://youtu.be/E7CGXHxEH5w” /]

Spread the love