వీణవంకలో సర్ఫాల సయ్యాట

– సృష్టి ధర్మానికి సజీవ సాక్ష్యాలుగా సర్ఫాలు

నవతెలంగాణ – వీణవంక
 హైందవ హిందూ సనాతన ధర్మం లో నిజ శ్రావణ శుద్ధ పంచమి సోమవారం, ఒకవైపు మహిళా మణులు అందరు కలిసి దగ్గర్లో గల పుట్టలో నాగుల పంచమి పర్వదినాన పాలు పోయటం జరుగుతున్న వేళ, ఒకవైపు నాగుల పంచమి పర్వదినాన సృష్టి ధర్మాన్ని మరువని సర్పాలు మాత్రం సయ్యాటలాడిన దృశ్యాలు సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలబడ్డాయి. వీణవంక మండల కేంద్రంలోని అంకుస్ పల్లి పరిధిలోగల కల్వల రోడ్డు పరిసర ప్రాంతాలలో సర్పాల సయ్యాట వీక్షకులను కనువిందు చేసింది.సరిగ్గా ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమైన సర్ఫల సయ్యాట 12 గంటల వరకు జరగగా, సర్పలాట జనాల్ని మంత్రముగ్ధులు చేసింది. నాగుల పంచమి రోజున మనుషులు నీతి, ధర్మాన్ని తప్పుతున్న వేళ, సర్పాలు మాత్రం హైందవ,హిందూ సనాతన ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నామని రుజువు చేశాయి.
Spread the love