నవ్వుల్‌ పువ్వుల్‌

Jokesఎంత పెద్ద పొరపాటో!

హరీష్‌ : ఒరే గిరీష్‌… పక్కవీధిలో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం పొరపాటయిందిరా.
గిరీష్‌ : ఏమయింది? చీటికీ మాటికీ పుట్టింటికి వెళ్తోందా?
హరీష్‌ : పుట్టింటికి బాగానే వెళ్తుంది గానీ వెంటనే మళ్లీ తిరిగి వస్తుందిరా.

ఏమైనా తేవాలామ్మా?
తల్లి : ఏరా ఎక్కడ వున్నావ్‌?
కొడుకు : బయటకు వచ్చానమ్మా. ఎందుకు?
తల్లి : నీ కోసం ఎవరో వచ్చార్రా.
కొడుకు : ఏమైనా తేవాలా? కూల్‌డ్రింక్స్‌, స్వీట్స్‌ లాంటివేమైనా?
తల్లి : నువ్వేమీ తేనవసరం లేదు. వాళ్లమ్మాయిని ప్రపోజ్‌ చేశావట కదా. వాళ్లే జనాన్ని తెచ్చారు.

విటమిన్‌ డి
భార్య : ఉదయం టెర్రస్‌ మీదికి ఎందుకు వెళ్ళారు?
భర్త : విటమిన్‌ డి కోసం.
భార్య : రేపటి నుండి విటమిన్‌ డి రాదు లెండి. నిన్ననే ఆమె ఇల్లు ఖాళీ చేసింది.

బిఫోర్‌ – ఆఫ్టర్‌
భర్త : హాస్పటల్‌ కి వెళ్లావుగా. డాక్టర్‌ ఏం చెప్పారు?
భార్య : బరువు తగ్గమన్నారండి.
భర్త : ఓ… మరి ఫుడ్‌ విషయంలో ఏమైనా చెప్పారా?
భార్య : రాత్రిపూట ఓట్స్‌ తినమన్నారు కానీ భోజనం ముందో, తర్వాతో చెప్పలేదండి.

Spread the love