రూ.2వేల నోట్ల మార్పిడి షురూ..

బ్యాంకుల్లో కానరని డిపాజిట్‌దారులు హైదరాబాద్‌ : రూ.2,000 నోట్ల మార్పిడి, డిపాజిట్‌ ప్రక్రియ మంగళవారం నుంచి ప్రారంభమైంది. రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ విదివిధానాలకు…