వెండితెరపై భారతీయ సినిమా జీవితం

ఇప్పటివరకు వెండితెరపై ఎన్నో బయోపిక్‌లను చూశాం. సినిమా జీవితాన్నే బయోపిక్‌గా తీస్తే పైగా భారతీయ సినిమా జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరిస్తే, ఆ…