అమేజాన్ ఫ్రెష్ పై “సూపర్ వేల్యూ డేస్” నుండి తాజా కిరాణా సరుకులతో కొత్త ఏడాదికి ఆహ్వానం

  తమ మొదటి నాలుగు ఆర్డర్స్ పై కొత్త కస్టమర్స్ రూ. 400 క్యాష్ బాక్ పొందవచ్చు ప్రైమ్ రిపీట్ కస్టమర్స్…

అమెజాన్ ఫ్రెష్‌లో 1 నుండి 7 వరకు సూపర్ వాల్యూ డేస్‌

కస్టమర్స్ 1 సెప్టెంబర్ నుండి 4 సెప్టెంబర్ 2023 వరకు  ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ & డెబిట్ కార్డ్‌ల పై  10%…

అమేజాన్ ఫ్రెష్  ప్రైమ్ డే డీల్స్

ప్రైమ్ సభ్యులు అందరి కోసం మొదటి 4 ఆర్డర్స్ పై రూ. 450 వరకు క్యాష్ బ్యాక్ 50% వరకు తగ్గింపుతో…