శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కోలో భారత్‌ కాన్సులేట్‌పై దాడి ఖండించిన అమెరికా

న్యూయార్క్‌ : శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కోలోని భారత కాన్సులేట్‌ కార్యాలయాన్ని ధ్వంసం చేయడాన్ని, పైగా ఆ కార్యాలయానికి నిప్పంటించడానికి జరిగిన ప్రయత్నాన్ని అమెరికా తీవ్రంగా…