చిత్తశుద్దుంటే బీఆర్ఎస్ బీసీ కులగణన చేపట్టాలి

– బీఎస్పీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి రామచంద్రం డిమాండ్ నవతెలంగాణ-బెజ్జంకి దేశంలోని అడవి జంతువుల గణను చేపట్టిన అధికార ప్రభుత్వాలు..మానవుల గణను…