యూనివర్సిటీ కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకుల రెగ్యులరైజేషన్ చేయాలి..

నవతెలంగాణ-భిక్కనూర్ తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం దక్షిణ ప్రాంగణంలో యూనివర్సిటీ కాంట్రాక్ట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆధ్వర్యంలో 12 విశ్వవిద్యాలయాలు పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకులను రెగ్యులర్…