ముంచుకొస్తోంది..

– సౌరాష్ట్ర, కచ్‌ జిల్లాలకు రెడ్‌ అలెర్ట్‌ – బిపోర్‌జారు తుపానుతో 8 రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు న్యూఢిల్లీ : బిపోర్‌జారు తుపాను…

అరేబియా సముద్రంలో తీవ్రంగా బిపొర్జాయ్‌ తుఫాను..

నవతెలంగాణ – వల్సాద్‌: ఆరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన బిపొర్జాయ్‌ తుఫాను మరింత తీవ్రమైంది. ఈ తుఫాను ప్రభావం భారతదేశపు పశ్చిమతీర రాష్ట్రాలైన…