ప్లాస్టిక్‌ కాలుష్యాన్ని ఎదుర్కొందాం

ఆధునిక మానవుడు అడుగుపెట్టిన చోటల్లా విధ్వంసమే. అంతు పొంతూ లేకుండా అప్రతిహాతంగా సాగుతున్న దారుణ, మారణ పర్యావరణ విధ్వంసం. కూర్చున్న కొమ్మనే…

ప్రాణాలు తీస్తున్న పర్యావరణ మార్పులు

ఆసియాపై తీవ్ర ప్రభావం – రెండో అత్యధిక మరణాలు భారత్‌లోనే – మొదటి స్థానంలో బంగ్లాదేశ్‌ – ఆర్థిక నష్టమూ భారీస్థాయిలోనే…