జిఒసిఎల్‌కు రెవెన్యూలో 126 శాతం వృద్థి

హైదరాబాద్‌: హిందుజా గ్రూప్‌ నకు చెందిన జిఒసిఎల్‌ కార్పొరేషన్‌ 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 126 శాతం వృద్థితో రూ.1410 కోట్ల ఆదాయన్ని…