ప్రారంభానికి సిద్ధమైన దేశంలో సముద్రంపై అతిపెద్ద బ్రిడ్జి..

నవతెలంగాణ – ముంబై: దేశంలో అత్యంత పొడవైన, ఆధునిక సముద్రపు వంతెన ప్రారంభానికి సిద్ధమైంది. ముంబై-నవీముంబైని కలిపేలా నిర్మించిన ముంబై ట్రాన్స్‌…