చాంపియన్స్‌ మానవ్‌, అహిక

ముగిసిన జాతీయ టేబుల్‌ టెన్నిస్‌ టోర్నీ హైదరాబాద్‌ : యుటీటీ జాతీయ ర్యాంకింగ్‌ టేబుల్‌ టెన్నిస్‌ టోర్నీ శుక్రవారం తుది పోటీలతో…

సార్థక్‌కు టీటీ టైటిల్‌

జాతీయ టేబుల్‌ టెన్నిస్‌ టోర్నీ హైదరాబాద్‌ : జాతీయ ర్యాంకింగ్‌ టేబుల్‌ టెన్నిస్‌ టోర్నీ అండర్‌-15 బార్సు విభాగంలో సార్థక్‌ ఆర్య…

సాయి హర్ష ముందంజ

జాతీయ టేబుల్‌ టెన్నిస్‌ టోర్నీ హైదరాబాద్‌ : జాతీయ ర్యాంకింగ్‌ టేబుల్‌ టెన్నిస్‌ టోర్నీలో తెలంగాణ ఆటగాడు సాయి హర్ష ముందంజ…