పంచాయతీరాజ్‌ ఉపాధ్యాయ మాసపత్రిక

ప్రధాన సంపాదకులుగా తిరుమలరెడ్డి ఇన్నారెడ్డి నవతెలంగాణ బ్యూరో-హైదరాబాద్‌ పీఆర్‌టీయూటీఎస్‌ అధికార మాసపత్రిక ‘పంచాయతీరాజ్‌ ఉపాధ్యాయ’ ప్రధాన సంపాదకులుగా తిరుమలరెడ్డి ఇన్నారెడ్డి నియమితులయ్యారు.…