తక్కువ క్వాలిటీలో వేస్తున్నా సీసీ రోడ్లు

నవతెలంగాణ -రేవల్లి బండరాయి పకుల  గ్రామంలో నూతనంగా వేస్తున్న సీసీ రోడ్ల కాంట్రాక్టర్లు. తక్కువ క్వాలిటీలో వేసిన గంట వవాదులోనే సిసి…

ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన యువతి అదృశ్యం..

నవతెలంగాణ- రేవల్లి: మండలం గౌరిదేవిపల్లి గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థి యాతం లక్ష్మీ , నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో విశ్వావికాస్ కాలేజీలో ”…