ధాన్యం కొనుగోలు పర్యవేక్షణకు విజిలెన్స్‌ బృందాలు

తరుగు తీస్తే క్రిమినల్‌ కేసులు – మిల్లర్‌ అక్నాలెడ్జ్‌ ఇవ్వకుండా జాప్యం చేస్తే జిల్లా మేనేజర్లపై చర్యలు – రైతులకు అన్యాయం…