ఢిల్లీ బిల్లు రాజ్యాంగ వ్యతిరేకం

– సుప్రీం తీర్పును అధిగమించి ఆర్డినెన్స్‌ తెచ్చారు – ముఖ్యమంత్రి అధికారాలను ఎల్‌జీ అధిగమిస్తారు – ఇది సమాఖ్య వ్యవస్థకు విరుద్ధం…