మౌలిక వసతుల ఏర్పాటు అభినందనీయం

– నోముల సర్పంచ్‌ పల్లాటి బాల్‌రాజ్‌ నవతెలంగాణ-మంచాల నోముల ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చింతక్రింది చక్రపాణి మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని…