ప్రి క్వార్టర్స్‌కు డబుల్స్‌ జోడీలు

– బిడబ్ల్యుఎఫ్‌ ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌ కోపెన్‌హాగెన్‌(డెన్మార్క్‌): బిడబ్ల్యుఎఫ్‌ ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌ ప్రి క్వార్టర్‌ఫైనల్లోకి భారత పురుషుల, మహిళల డబుల్స్‌ జోడీలు ప్రవేశించాయి.…