దేశానికి కావాల్సింది… ప్రశ్నలే!

కేంద్రమంత్రి గజేంద్ర సింగ్‌ షెకావత్‌ రాజస్థాన్‌లోని బర్మర్‌లో నిర్వహించిన ర్యాలీలో చెలరేగిపోయాడు. ‘సనాతన ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వారి నాలుక కోసేయాలి.…