మౌనం

మునిలా మౌనమెందుకు నేస్తం, ఏదైనా మాట్లాడు అని మన మిత్రులను పలకరిస్తుంటాము. కొందరు చాలా మౌనంగానే ఉంటారు. మితభాషులుగా కనిపిస్తారు. కానీ…

మౌనమెందుకు?

– ప్రధానిని ప్రశ్నించిన ఈశాన్య విద్యార్థుల సంఘం – హింస వెనక కేంద్రానికి రహాస్య అజెండా ఉన్నదని ఆరోపణ – సీఎం…