విజయ్ హై స్కూల్ లో యోగా దినోత్సవం

నవతెలంగాణ – ఆర్మూర్
పట్టణంలోని మామిడిపల్లి విజయ్ హై స్కూల్లో బుధవారం అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించినారు .ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు కవిత దివాకర్ వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు సురేష్, ధర్మపురిలు విద్యార్థులకు యోగాసనాలు వేయిస్తూ వాటి ప్రాధాన్యతను తెలిపినారు.

Spread the love