బతుకు గీత

”అరే చిన్నా.. మన కారు జోరుగ పోతుందిగని జెర మెల్లగ పోనియ్యిరా..” హెచ్చరించాడు పక్క సీట్లో కూర్చున్న ఈవెంట్‌ మేనేజర్‌ వాసు…

బహుమతి

తలుపు కొట్టగానే లోపలినుండి తలుపు తీసి బావా ఎప్పుడు వచ్చితీవు అంటూ కౌగివించురున్నంత పనిచేస్తూ లోపలికి ఆహ్వానించాడు మా బావ పరమేశం.…

పరిగె

సాయంత్రం 7 గంటల సమయము. ఖైదీలను గదుల్లో పెట్టి తాళము వేసి వరండాలో పది జవానులు మాటా, మంతీ సాగించారు. తాము…

మా అమ్మమ్మకు నాలుగు వందల నలభైనాలుగు వందల మంది పిల్లలు…

మా అమ్మమ్మను, మా తాత ఏడేండ్లు ఉన్నప్పుడు పెండ్లి చేసుకున్నడు. మా అమ్మమ్మకు ఏడేండ్లు అయితే ఆయనకు పదిహేనేండ్లు. ఇంగ ఏడేండ్ల…

వెదురు పూలు

జోరుగా వర్షం కురుస్త్తోంది. మధ్యాహం పూట తను పువ్వులు పూచే ఒక మొక్క విత్తనాలు నాటుతోంది. అప్పుడే నానమ్మ గొంతు వినిపించింది…

గల్లగురిగి

”తాత.. వంద రూపాయలు ఇయ్యవా” ”వంద రూపాయలా…ఎందుకు పిల్లగా” ”నాకు గవర్నమెంట్‌ దాంట్లో సీటు వచ్చింది. ఈరోజు హాస్టల్‌ కి పోతున్నా”…

రెండు ముఖాల మనుషులు

ఆకాంక్షకు మనస్సంతా పుండులా ఉంది. సుత్తెలు పెట్టి గట్టిగా కొడుతున్నట్టుంది. పెద్ద కట్టింగ్‌ ప్లేరులో పెట్టి బలంగా ఒత్తేస్తున్నట్టుంది. ఎంతో దు:ఖంగా,…

ఇండియన్‌ ఫార్మర్‌

పొద్దున టైం ఏడున్నర అయ్యింది. కిరణ్‌ ఇంట్ల మంచం మీద బోర్ల పండుకొని నిండా దుప్పటి కప్పుకున్నడు. ఎమ్మెస్సీ, బిఈడి చదివిండు.…

బొమ్మా! బొరుసా?

అవి నా కాలేజీ రోజులు. పట్టణంలో రెండు మంచి సినిమాలు నడుస్తూండేవి. ఒకటి ‘లేడి హెమిల్టన్‌’ లేదా ‘గాన్‌ విత్‌ ద…

ముత్యాలమ్మకు బోనం

‘అగడుబడ్ద ముత్తేలమ్మ మొగడ్ని మింగిందంట’ అని ఆత్రగాళ్లని మోటుశాస్త్రంతో పోలుస్తూ అనేది మా అమ్మమ్మ. కానీ ‘ముత్తేలమ్మ మయిమ గల్ల తల్లి’…

చిన్నకథ

ఉక్రోష్‌ ఉపన్యాసం అంటే ఉప్పెనలా ఉవ్వెత్తున తరలివచ్చే జనం. ఈ రోజు ఎందుకో…… నున్నని గచ్చుపై ఆవగింజల్లా జారుకున్నారు. అది గ్రహించిన…

మేలుకొలుపు

– టచ్‌ మీ నాట్‌ ”ఒరేరు బంటి లేవరా స్కూల్‌ కి టైం అవుతుంది. రాత్రంతా పడుకోకుండా సెల్లో గేమ్స్‌ ఆడతావు.…