ద్విభాషా కథల బాల కథాకారుడు ‘పుల్లూరు జగదీశ్వర్‌ రావు’

ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతంలో మలితరం బాల సాహిత్య వికాసకారుల్లో ఒకరుగా… రచయిత… అనువాదకులుగా తెలిసిన పేరు పుల్లూరు జగదీశ్వర్‌ రావు. అన్నింటికి…

భలే ఎంపిక!

అంబలవనాన్ని పాలిస్తున్న రాజు క్షేమంకరుడు స్వతహాగా చిత్రకళ మీద అభిరుచి కలిగిన వాడు. అతని ఆస్థానంలో ఉండే విధురుడు అనే చిత్రకారుడు…

అడవికి వెళ్లిన ఎలుకలు

”ఎలుకరాజా గ్రామంలోని రైతు మమ్మల్ని పట్టుకొన్నాడు. అదష్టం కొద్దీ మేము ప్రాణాలతో బయటపడ్డాము” ”మీరెలా తప్పించుకొన్నారు” ”ఇంతకుముందు ఎలుకబోనులో ఒక ఎలుకను…

సాధించాలి

పూర్వం త్రిలింగ దేశాన్ని నాగభైరవుడు అనే రాజు..........