అనారోగ్యాన్ని ముందే కనిపెడుతుంది

సాధారణంగా ఆరోగ్యపరిస్థితి తెలుసుకోడానికి రక్త పరీక్షలు, ఈ.సి.జీ లు, బయాప్సిలు చేస్తుంటారు. అయితే ఇంజక్షన్‌ అంటేనే భయపడే వారు చాలా మంది…

డబుల్‌ నిరాశ

– సాత్విక్‌, చిరాగ్‌ జోడీ ఓటమి – గాయత్రి, ట్రెసా జంట సైతం – సింగపూర్‌ ఓపెన్‌ 2023 సింగపూర్‌ :…