ఆధునిక వచన కవిత్వంలో బౌద్ధ తత్వాన్ని తొలిసారి ఆకర్షణీయంగా ఆవిష్కరించిన కవిత

              ఇదొక కవనం, ఇదొక సవనం. ఇదొక సమర శంఖానాదం. ఇదొక ఆత్మ హాహాకారాలతో ముందుకు సాగుతున్న ఆహవ యాత్ర. ఈ…

అతడొక ప్రశ్నించే అక్షరం

”ప్రజలే నేను, ప్రజల వైపే నేను” అని ప్రకటించిన నిఖార్సైన ప్రజాకవి అలిశెట్టి ప్రభాకర్‌. ”కలబడి నిలబడు… సంతకాలపై కాదు, సొంత…