డబ్బింగ్‌ చెప్తే సరి!

అధికారి: నీకు యాంకర్‌కు ఉండాల్సిన లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి. కానీ గొంతు చాలా బలహీనంగా, కీచుగా ఉంది. యాంకర్‌: డబ్బింగ్‌ చెప్పించండి సార్‌,…

చట్నీ, సాంబార్‌

టీచర్‌: 5-5 ఎంత అవుతుంది? టీచర్‌ ప్రశ్నకు విద్యార్థి మౌనంగా ఉంటాడు. టీచర్‌: సరే విను. నీ దగ్గర ఐదు ఇడ్లీలు…

బంగారు దంతాలు

పోలీసు: నీ కళ్ల ముందే దొంగలు ఇళ్లు దోచుకుపోతుంటే నువ్వు అరవకుండా ఎలా చూస్తూ కూచున్నవయ్యా… అరిచి ఉంటే ఎవరైనా వచ్చి…

ఎవరూ లేరు

రాకేష్‌: నాకు రైల్లో నిద్ర పట్టలేదురా… సురేష్‌: ఎందుకు… రాకేష్‌: అప్పర్‌ బర్త్‌ వచ్చింది.. సురేష్‌: ఎవరితోనైనా ఎక్స్‌చేంజ్‌ చేసుకోలేకపోయావా… రాకేష్‌:…

పొద్దునే నిద్దుర వేట

పొద్దునే నిద్దుర వేట చేసెనే మాటల తూట చెత్తబండి సౌండూ...

Navratri 2022: హలో లేడీస్.. నవరాత్రికి ఇలా సూపర్ ఫ్యాషన్ లుక్ లో కనిపించండి

Navratri 2022: హలో లేడీస్.. నవరాత్రికి ఇలా సూపర్ ఫ్యాషన్ లుక్ లో కనిపించండి