ఎవరూ లేరు

రాకేష్‌: నాకు రైల్లో నిద్ర పట్టలేదురా…
సురేష్‌: ఎందుకు…
రాకేష్‌: అప్పర్‌ బర్త్‌ వచ్చింది..
సురేష్‌: ఎవరితోనైనా ఎక్స్‌చేంజ్‌ చేసుకోలేకపోయావా…
రాకేష్‌: చేసుకుందామంటే కింది బెర్త్‌లో ఎవరూ లేరు..

Spread the love