రేషన్‌ ఈ- కేవైసీకి మరో అవకాశం

న‌వ‌తెలంగాణ – హైద‌రాబాద్‌ ఆహారభద్రత కార్డుల ఈ- కేవైసీ నమోదుకు ప్రభుత్వం మరో అవకాశం కల్పించింది. ఫిబ్రవరి 29తో గడువు ముగిసినప్పటికీ…