మరణం లేని చరణం..

– అక్షర సూరీడు అలిశెట్టి ప్రభాకర్‌ – జనవరి12న జయంతి, వర్ధంతి – పీఎస్‌ రవీంద్ర, 6309638395 తను శవమై ..…

అతడొక ప్రశ్నించే అక్షరం

”ప్రజలే నేను, ప్రజల వైపే నేను” అని ప్రకటించిన నిఖార్సైన ప్రజాకవి అలిశెట్టి ప్రభాకర్‌. ”కలబడి నిలబడు… సంతకాలపై కాదు, సొంత…