సర్వజనుల హితమే గాంధీ ఆదర్శాలు

– సీఎం కేసీఆర్‌ నవతెలంగాణబ్యూరో-హైదరాబాద్‌ కుల, మత వర్గాలకు అతీతంగా సర్వజనుల హితమే తన మతమని చాటిన మహాత్మాగాంధీ ఆదర్శాలు భారతదేశానికి…