వివక్ష ఆరోపణలతో పిఎస్‌జి మేనేజర్‌ అరెస్టు

పారిస్‌ : పారిస్‌ సెయింట్‌ జెర్మెన్‌ (పిఎస్‌జి) మేనేజర్‌ క్రిస్టోఫర్‌ గాల్టియర్‌నుశుక్రవారం పారిస్‌ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. క్రిస్టోఫర్‌ గాల్టియర్‌తో పాటు…