స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం ధరలు

నవతెలంగాణ – హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ మార్కెట్లో ఇవాళ బంగారం ధరలు తగ్గాయి. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రా. గోల్డ్ రేట్ రూ.350…

భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు..

నవతెలంగాణ – హైదరాబాద్ : బంగారం ప్రియులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ అందింది..బంగారం ధరలు.. భారీగా తగ్గాయి. నిన్న తగ్గిన బంగారం…

ఒక్కరోజులోనే భారీగా పెరిగిన బంగారం ధర

నవతెలంగాణ – హైదరాబాద్: బంగారం ధర భారీగా పెరిగింది. నిన్నపెరిగిన బంగారం ధరలు ఇవాళ పెరిగాయి. ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైనది…

మళ్లీ పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు

నవతెలంగాణ- హైదరాబాద్: మగువలకు బిగ్‌ షాక్‌.. బంగారం ధర..భారీగా పెరిగింది. నిన్నపెరిగిన బంగారం ధరలు ఇవాళ పెరిగాయి. ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యంత…

మళ్లీ పెరిగిన బంగారం ధరలు..

నవతెలంగాణ – హైదరాబాద్: మగువలకు బిగ్‌ షాక్‌.. బంగారం ధర.. భారీగా పెరిగింది. బంగారానికి ఉన్న డిమాండ్‌ గురించి ఎంత చెప్పినా…

భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు

నవతెలంగాణ – హైదరాబాద్: మగువలకు బిగ్‌ షాక్‌.. బంగారం ధర..భారీగా పెరిగింది. నిన్నపెరిగిన బంగారం ధరలు ఇవాళ పెరిగాయి. ఈ ప్రపంచంలోనే…

మళ్లీ పెరిగిన బంగారం ధరలు..

నవతెలంగాణ – హైదరాబాద్ : మగువలకు బిగ్‌ షాక్‌.. బంగారం ధర..భారీగా పెరిగింది. నిన్నపెరిగిన బంగారం ధరలు ఇవాళ పెరిగాయి. ఈ…

భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు..

నవతెలంగాణ – హైదరాబాద్ : మగువలకు బిగ్‌ షాక్‌.. బంగారం ధర..భారీగా పెరిగింది. నిన్నపెరిగిన బంగారం ధరలు ఇవాళ పెరిగాయి. ఈ…

మళ్లీ పెరిగిన బంగారం ధరలు..

నవతెలంగాణ – హైదరాబాద్: మగువలకు బిగ్‌ షాక్‌.. బాబోయ్.. బంగారం ధర..మళ్లీ పెరిగింది. నిన్న పెరిగిన బంగారం ధరలు ఇవాళ కూడా…

మళ్లీ పెరిగిన బంగారం ధరలు

నవతెలంగాణ – హైదరాబాద్: బాబోయ్.. బంగారం ధర..మళ్లీ పెరిగింది. నిన్న పెరిగిన బంగారం ధరలు ఇవాళ కూడా పెరిగాయి. ఈ ప్రపంచంలోనే…

మహిళలకు గుడ్‌ న్యూస్.. తగ్గిన బంగారం ధరలు

నవతెలంగాణ – హైదరాబాద్ : ఇండియాలో భారీగా బంగారం పెరుగుతున్న సమయంలో బంగారం కొనుగోలు చేసేటువంటి మగువలకు గుడ్ న్యూస్ అందింది.…

తగ్గిన బంగారం ధరలు..

నవతెలంగాణ – హైదరాబాద్ : మహిళలకు గుడ్‌ న్యూస్‌… భారీగా బంగారం పెరుగుతున్న సమయంలో బంగారం కొనుగోలు చేసేటువంటి మగువలకు గుడ్…