తీరు మార్చుకొని ప్రాథమిక ఆరోగ్యకేంద్ర  సిబ్బంది..

నవతెలంగాణ చివ్వేంల
డాక్టర్ల  కోసం రోగుల పడిగాపులు, సమయపాలన పాటించని, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం సిబ్బంది, చోద్యం చూస్తున్న జిల్లా వైద్య  అధికారులు.
Spread the love