ఉద్యమాల రహదారి.. కామ్రేడే వీఎన్

ఓ సాధారణ కార్యకర్తగా ప్రారంభమై కమ్యూనిస్టు నేతగా శిఖరాగ్రానికి చేరిన ఆరు దశాబ్ధాల ఆయన ప్రయాణం అనేక అనుభవాల సారం. ఎన్ని…

సుందరయ్య చెప్పిన పోరాటమ్మల చర్రిత

అన్యాయం చెలరేగినప్పుడు, అరాచకం రాజ్యమేలినప్పుడు మహిళలు ప్రశ్నలై నిలబడ్డారు. దారుణాలు రంకెలేసినప్పుడు, దౌర్జన్యాలు పెచ్చరిల్లినప్పుడు అగ్గిబరాటాలై తిరగబడ్డారు. నిర్బంధాలు కమ్ముకొచ్చినప్పుడు, నియంతృత్వానికి…