నవ్వుల్‌ పువ్వుల్‌

సంతాన భాగ్యం
రాణి: నాకు 20సంవత్సరాల దాకా పిల్లలే పుట్టలేదు తెలుసా?
వేణి: అవునా.. మరి అప్పుడేం చేశావ్‌?
రాణి: ఏముంది… 21 వ యేడురాగానే మావాళ్ళు పెళ్ళి చేశారు. తర్వాతి సంవత్సరంలోనే మా చింటూ గాడు పుట్టేశాడు.

ఈ శుభవార్త కోసమే
భర్త మీద అలిగి ఇల్లు విడిచి పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయిన భార్యకి రోజూ ఫోన్‌ చేసి ”ఎలా ఉన్నావ్‌”? అని భర్త ఫోన్‌ చేస్తున్నాడు.
ఒక రోజు అతని అత్తగారు ఫోన్‌ తీసుకుని… ”మా అమ్మాయి నీ మీద కోపంతో ఉంది. ఇంక నీతో అస్సలు మాట్లాడదంట. ఎందుకలా రోజు ఫోన్‌ చేస్తావ్‌?” అంది.
”ఈ మాట వినడం కోసమే రోజూ ఫోన్‌ చేస్తున్నా అత్తా” అన్నాడు అల్లుడు.

నిజం తెలుసుకుందామని…
నోకియా మొబైల్‌ ఉన్న రోజుల్లో చలపారు ఒక మొబైల్‌ షాప్‌కి వెళ్ళాడు
చలపారు : నోకియా మోబైల్‌ లో ఏదైనా పెద్ద స్క్రీన్‌ ఉన్నది చూపించు…
(షాప్‌ అతను ఒక మొబైల్‌ ఇచ్చాడు. మనోడు దాని ఆన్‌, ఆఫ్‌ చేసి చూసి మళ్ళీ ఆఫ్‌ చేసి అక్కడ పెట్టేశాడు.)
చలపారు : దీని కంటే పెద్దది చూపించు…
షాపతను : ఇంకాస్త పెద్దది చూపించాడు.

మనోడు మళ్లీ అలానే చేసి చూడాడు
షాపతనికి కోసం వచ్చి మీకు ఏం కావాలి అని గట్టిగా అడిగాడు
చలపారు : ఏం లేదు నోకియా మొబైల్‌ స్విచ్‌ ఆఫ్‌ ఆన్‌ చేసినపుడు, ఇద్దరు చేతులు కలుపుకుంటారు కదా…
వాళ్ళిద్దరూ ఎవరో పెద్ద స్క్రీన్‌లోనైతే కనిపిస్తుందేమోనని!

పని – జీతం
రాజు : ఈ ఇంట్లో బట్టలుతకడం, అంట్లుతోమడం, వంటపని అంతా నేనే చేస్తాను.
సురేష్‌ : అలాగా, జీతం ఎంతిస్తారేమిటి?
రాజు : అయ్యో జీతం అడిగితే మా ఆవిడ ఇంట్లోంచి బయటకు తరిమేస్తుంది.

అర్థం కాని భాష
ఒక అందమైన అమ్మారు ఒక మెడికల్‌ షాప్‌ బయట నుంచుని ఉంది. తనకి కావాల్సింది అడుగుదామంటే, షాపులో జనం చాలా మంది ఉన్నారు. అసలు అది అడగాలంటనే చాలా సిగ్గుగా ఉంది తనకి. ఆఖరుకి షాపులో ఒక్కరూ లేరనుకుని… వెళ్ళి అడుగుదామని, మళ్ళీ సిగ్గుపడుతూ ఆగిపోయింది…
ఇందాకటి నుండి ఈ అమ్మాయిని చూస్తున్న షాపతను ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి.. ”ఏం కావాలమామ్మ నీకు.. అంత సిగ్గుపడితే ఎలా?” అన్నాడు.
ఆ అమ్మాయి ”ఏం లేదండీ, నాకు కాబోయే భర్త డాక్టర్‌. ఆయిన మొదటిసారి లవ్‌లెటర్‌ రాశాడు. అది నాకు అర్ధం కావడం లేదు. కాస్త చదివి పెడతారా?” అంది.

భలే కారణం
అబ్బారు : బాబారు చైనా క్రికెట్‌ ఎందుకు అడదు?
బాబారు : కొన్ని టెక్నికల్‌ ప్రాబ్లమ్స్‌ రా అబ్బారు
అబ్బారు : ఏమిటవి?
బాబారు : అందరి ముఖాలు ఒకేలాగా ఉంటాయిగా. ఎవరైనా ఔట్‌ అయ్యి పెవిలియన్‌కి వెళ్తే మళ్లీ ఎవడొస్తాడో బ్యాటింగ్‌ చేయడానికి గుర్తుపట్టలేం. ఒక్కోసారి ఔట్‌ అయిన వాడు కూడా మళ్ళీ బ్యాటింగ్‌ చేయడానికి రావొచ్చు. అందుకని ఐసిసి చైనాని బ్యాన్‌ చేసింది.

సరదా సరదా
భార్య : ఏమండీ మనం సోమవారం షాపింగ్‌కి, మంగళవారం హోటల్‌కి, బుధవారం ఔటింగ్‌కి, శుక్రవారం సినిమాకు, శనివారం పిక్నిక్‌ వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది. సూపర్‌ కదా!
భర్త : ఇవన్నీ జరిగితే మనం ఆదివారం గుడికి వెళ్ళాలి
భార్య : ఎందుకు?
భర్త : అడుక్కోటానికి..

పాకెట్‌ మనీ
భార్య : ఏవండీ… మన అమ్మాయి ప్రేమలో పడిందేమోనని అనుమానంగా ఉంది.
భర్త : ఎందుకొచ్చింది ఆ అనుమానం?
భార్య : ఈ మధ్య పాకెట్‌ మనీ అడగట్లేదు… అందుకే!

Spread the love